Jönköpingfesten 2014

Marknadsmaterial för Destination Jönköpings


För Destination Jönköpings räkning utformades marknadsmaterial för Jönköpingsfesten 2014 i form av följande material som syntes runt om i staden: 
- Affischer i olika storlekar
- Bussreklam 
- Vepa
- Banners för digitala kanaler
Back to Top